Site Navigation


Search

Current Page

FILIPINO

// CONTENTS

FIRST YEAR
Curriculum Guide       Teaching Guide       OHSP Modules
SECOND YEAR
Curriculum Guide       Teaching Guide       OHSP Modules
THIRD YEAR
Curriculum Guide       Teaching Guide       OHSP Modules
FOURTH YEAR
Curriculum Guide       Teaching Guide       OHSP Modules

// FIRST YEAR 2010 SEC

CURRICULUM GUIDEFilipino Panimula
Unang Markahan
Pangalawang Markahan
Ikatlong Markahan
Ikaapat na Markahan
Mga AneksesBack to Contents

TEACHING GUIDETeaching Guide

ALAMAT
Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat
Ang mga Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Pagtutol
Ang Puso ng mga Dalaga
Ang Unang Hari ng Bembaran(Alamat ng Maguindanao)
Ang Pinagmulan ng Kodla ng mga Ifugao
Ang Pinagmulan ng Bohol
Ang Alamat ng Palendag (Kwento/Magindanaw)
Ang Alamat ng Basey (Visayas)
Ang Alamat ng Bundok Pinto (Mindanao)
Ang Iba’t Ibang Paraan ng Pagtatanong
Ang Iba’t Ibang Kaantasan ng Pang-uri

EPIKO
Ibalon
Indarapatra at Sulayman
Maragtas
Ang Prinsipe Bantuganm
Ang Ullalim
Ang Paggamit ng Pang-angkop o Linker

PABULA
ARALIN 1: Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula
Ang Masamang Kalahi
Ang Pakikipanayam
Ang Mag-anak na Langgam
Lalapindigowa-i: Kung Bakit Maliit ang Beywang ng Putakti
Si Amomongo at si Iput-Iput
The Crocodile and the Peahen
Ang Paraan ng Pagpapahayag ng Emosyon o Damdamin
Pagtatanong at Pagsagot sa mga Tanong
Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong at Pagsagot sa Tanong

Back to Contents

OHSP MODULESQuarter 1
Module Advance "Tuklasin and Inyong Pag-unawa"
Modyul Pre-Test "Paunang Pagsusulit"
Modyul Summative Test "Pangwakas na Pagsusulit"
Modyul 1.1 Panitikan "Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula"
Modyul 1.2 Panitikan "Mga Elemento ng Pabula - Tauhan"
Modyul 1.3 "Mga Elemento ng Pabula - Tagpuan"
Modyul 1.4 "Mga Elemento ng Pabula - Banghay"
Modyul 1.5 "Mga Elemento ng Pabula - Mahahalagang Kaisipan"
Modyul 1.6 "Pagsasaling-wika o Transleysyon"

Quarter 2
Pabula, Unang Markahan
Modyul 1.1, Pabula, Ang Matsing at ang Pagong
Modyul 1.2, Tauhan, Ang Pusa at ang Daga ni Donato Sebastian
Modyul 1.3, Tagpuan, Ang Palaka at ang Uwang
Modyul 1.4, Banghay, Lalapindigowa-I: Kung Bakit Maliit ang Beywang ng Putakti
Modyul 1.5, Mahahalangang Kaisipan, Ang Mag-anak na Langgam
Modyul 1.6, Ang Masamang Kalahi
Pre-Test, Paunang Pagsusulit
Summative Test, Pangwakas na Pagsusulit

Alamat, Paunang Pagsusulit
Modyul 2.2, Banghay, Ang Pinagmulan ng Kodla ng mga Ifugao
Modyul 2.3, Tagpuan, Pinagmulan ng Bohol
Modyul 2.4, Tauhan, Ang Alamat ng Palendag
Modyul 2.5, Pagsasaling-Wika, Dangkaw
Modyul 2.6, Alamat ng Bundok Pinatubo

Quarter 3
Epiko cover page
Epiko Modyul 3.1 Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko "Ibalon"
Epiko Modyul 3.2 Elemento ng Epiko (Tagpuan) "Ullalim"
Epiko Modyul 3.3 Elemento ng Epiko (Tauhan) "Maragtas"
Epiko Modyul 3.4a Elemento ng Epiko (Banghay) "Prinsipe Bantugan"
Epiko Modyul 3.4b Elemento ng Epiko (Banghay) "Prinsipe Bantugan
Epiko Modyul 3.5 Ang pagsulat ng Iskrip ng Dulang Pantanghalan
Quarter 4
Paunang Pagsusulit
Aralin 1: Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Ibong Adarna
Aralin 2: Mahahalagang Tauhan sa Ibong Adarna
Aralin 3: Si Haring Fernando at ang Tatlong Prinsipe (Saknong Bilang 1-27)
Aralin 4: Ang Panaginip ng Hari (Saknong Bilang 28-45)
Aralin 5: Si Don Pedro at ang Puno ng Piedras Platas (Saknong Bilang 46-80)
Aralin 6: Si Don Pedro at ang Awit ng Ibong Adarna (Saknong Bilang 81-109)
Aralin 7: Si Don Juan, ang Bunsong Anak (Saknong Bilang 110-163)
Aralin 8: Ang Gantimpala ng Karapat-dapat(Saknong Bilang 164-198)
Aralin 9: Ang Bunga ng Pagpapakasakit (Saknong Bilang 199-232)
Aralin 10: Ang Bunga ng Inggit (Saknong Bilang 232-275)
Aralin 11: Ang Dalangin ng Bunsong Anak sa Gitna ng Paghihirap (Saknong Bilang 276-318)
Aralin 12: Ang Awit ng Ibong Adarna (Saknong Bilang 319-384)
Aralin 13: Ang Muling Pagkahamak ni Don Juan (Saknong Bilang 385-441)
Aralin 14: Sa Bundok ng Armenya (Saknong Bilang 442-476)
Aralin 15: Ang Mahiwagang Balon (Saknong Bilang 477-506)
Aralin 16: Ang Unang Babaeng Nagpatibok sa Puso ni Don Juan, Si Doña Juana (Saknong Bilang 507-566)
Aralin 17: Si Doña Leonora at ang Serpyente (Saknong Bilang 567-650)
Aralin 18: Si Don Pedro at ang Puno ng Piedras Platas (Saknong Bilang 46-80)
Aralin 19: Ang Kahilingan ni Doña Leonora sa Hari ng Berbanya (Saknong Bilang 681-725)
Aralin 20: Ang Habilin sa Mahiwagang Lobo (Saknong Bilang 726-748)
Aralin 21: Ang Payo ng Ibong Adarna (Saknong Bilang 744-778)
Aralin 22: Ang Panaghoy ni Donya Leonora (Saknong Bilang 779-794)
Aralin 23: Ang Paglalakbay ni Don Juan (Saknong Bilang 795-856)
Aralin 24: Sa Dulo ng Paghihirap (Saknong Bilang 857-935)
Aralin 25: Si Don Juan sa Reyno De Los Cristales (Saknong Bilang 936-987)
Aralin 26: Mga Pagsubok ni Haring Salermo (Saknong Bilang 988-1060)
Aralin 27: Pagpapatuloy ng Mga Pagsubok (Saknong Bilang 1061-1285)
Aralin 28: Ang Pagtakas nina Don Juan at Doña Maria(Saknong Bilang 1286-1381)
Aralin 29: Ang Muling Pagbabalik sa Berbanya (Saknong Bilang 1382-1437)
Aralin 30: Poot ng Naunsiyaming Pag-ibig (Saknong Bilang 1438-1574)
Aralin 31: Ang Pagwawakas (Saknong Bilang 1575-1717)
Aralin 32: Pagpapahalagang Pilipino
Sangunian

Back to Contents

// SECOND YEAR 2010 SEC

CURRICULUM GUIDEUnang Markahan - Tula
   Aralin 1
   Aralin 2
   Aralin 3
   Aralin 4

Ikalawang Markahan - Balagtasan

Ikatlong Markahan - Dula
   Aralin 1
       Kultura Di Mawawaglit Kailanman
   Aralin 2
       BATIBOT Ibalik Muli
   Aralin 3
       May Natutuhan Ako.
   Aralin 4
       Sunglass
   Aralin 5
       Manggagawa Akong Walang-wala
       Buod ng ng Dula

Ikaapat na Markahan - Florante at Laura


Back to Contents

TEACHING GUIDEUnang Markahan: TULA
Aralin 1
Aralin 2
Aralin 3
Aralin 4
Ikalawang Markahan : BALAGTASAN
Aralin 1 - 5
Ikatlong Markahan : DULA
Aralin 1
Aralin 2
Aralin 3
Aralin 4
Aralin 5
Ikaapat na Markahan : Florante at Laura
Aralin 1 - 11
Aralin 12 - 15
Aralin 16
Aralin 18 - 20

Back to Contents

// THIRD YEAR 2010 SEC


// FOURTH YEAR 2010 SEC


Content is not yet available....

Back to Contents

// QUESTIONS/COMMENTS/SUGGESTIONS/
    RECOMMENDATIONS